Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế về Cỏ Vetiver lần thứ 6

Date Posted: 29/06/2015 - 10:19:13

Vào tháng 5 năm 2015, Hội nghị cỏ Vetiver quốc tế (ICV) lần thứ 6 với chủ đề: “Hệ thống cỏ Vetiver: Tăng cường phát triển bền vững” đã diễn ra tại Đà Nẵng, Việt Nam do Mạng lưới cỏ Vetiver Việt Nam, Công ty TNHH XD Công nghệ mới SBTV đồng tham gia tổ chức dưới sự kiểm soát của Mạng lưới cỏ Vetiver Quốc tế và được tài trợ bởi Chaipattana (Thái Lan), Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng cùng nhiều tổ chức và các nhà tài trợ khác.
 
Thành công của Hội nghị phần lớn nhờ vào các thành tựu nghiên cứu, các tham luận, các ý tưởng mở rộng ứng dụng Cỏ Vetiver đã được các nhà khoa học, các kỹ sư đem đến Hội nghị để cùng chia sẻ và trao đổi, góp phần thực hiện nhiệm vụ toàn cầu của sự phát triển bền vững, phát triển nghề nghiệp và giáo dục, cũng như tăng cường cơ hội kinh doanh.
 
Xin vui lòng click vào link sau để xem và download toàn bộ kỷ yếu:
http://www.icv6.org/eng/icv6-chi-tiet-tin-tuc/proceedings.html