Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế về Cỏ Vetiver lần thứ 6

Kỷ yếu là tập hợp toàn bộ các tham luận và báo cáo nghiên cứu về Cỏ Vetiver của tất cả các nhà khoa học, kỹ sư trong và ngoài nước về lĩnh vực Công nghệ sinh học, Bảo vệ môi trường, Giữ đất và nước, và Những ứng dụng khác. Kỷ yếu cũng tóm tắt toàn bộ chương trình của Hội nghị.

Ứng dụng của cỏ Vetiver giảm nhẹ thiên tai và...

Ngày 29/8, phát biểu tại hội thảo giới thiệu công nghệ cỏ Vetiver và xúc tiến hội nghị quốc tế lần thứ 6 về cỏ Vetiver (IVC-6) được tổ chức tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, đây là cơ hội để các chuyên gia, nhà khoa học tổng kết hiệu quả ứng dụng, tính năng ưu vi...

TIN TỨC CỎ VETIVER

Với sự hỗ trợ tài chính từ Sida/SLUF 2011-12 Bảo vệ môi trường và Chương trình quản lý tài nguyên thiên nhiên ,ông Abdisa Gesesse, một nghiên cứu sinh của trường đại học Ambo, đã tiến hành 1 nghiên cứu mang tên “Đánh giá khả năng giữ dưỡng chất bởi cỏ Vetiver trong đất bị xói mòn của khu vực tran...

Cỏ Hương Bài - Giải pháp xử lý mới chất thải ...

Ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi đang là vấn nạn nhức nhối không chỉ ở Việt Nam mà còn tồn tại ở nhiều nước trên thế giới. Phải xử lý chất thải của sản xuất chăn nuôi. Đúng vậy, nhưng xử lý bằng những công cụ, phương pháp, kỹ thuật, công nghệ, ….., thậm chí mẹo gì thì chưa có cơ quan nào h...