TIN TỨC CỎ VETIVER

Ngày đăng: 24/04/2013 - 02:58:00

1. Nghiên cứu về cỏ Vetiver:

Với sự hỗ trợ tài chính từ Sida/SLUF 2011-12 Bảo vệ môi trường và Chương trình quản lý tài nguyên thiên nhiên ,ông Abdisa Gesesse, một nghiên cứu sinh của trường đại học Ambo, đã tiến hành 1 nghiên cứu mang tên “Đánh giá khả năng giữ dưỡng chất bởi cỏ Vetiver trong đất bị xói mòn của khu vực trang trại nông nghiệp Anno, quận Gobu Sayo, phía Đông Wellega, khu vực Oromia, Ethiopia” và chuẩn bị một luận án để hoàn thành một phần của yêu cầu bằng cấp Thạc sĩ khoa học môi trường năm 2012.

Sinh viên của ông Abdisa tiết lộ rằng “Cỏ Vetiver có tác động đáng kể đến sự bảo tồn đất và giữ dưỡng chất .Nó cải thiện hầu hết các thuộc tính lý hóa của đất bao gồm cả độ ẩm và chất hữu cơ trong đất, tất cả nitơ, photpho và kali có sẵn, pH của đất, EC và CEC so với đất không trồng cỏ Vetiver. Điều này do thực tế cây cỏ Vetiver dạng hàng rào hoặc hàng rào có lỗ hổng làm chậm và lan truyền dòng chảy của nước và giữ phù sa”.

Chỉ ra rằng “Cỏ Vetiver là 1 hệ thống bảo tồn đất hiệu quả trong giữ dưỡng chất, giá thành thấp”, ông Abdisa đã đề nghị sử dụng cỏ Vetiver với giá cả phải chăng và đất bền vững để cải thiện khả năng sinh sản đất" do đó tăng năng suất đất nông nghiệp.

2. Nông dân tạo ra thu nhập từ bán những bụi cỏ Vetiver:

Tổng số có 59 nông dân (trong đó 23 nữ), tiết kiệm - tín dụng của phụ nữ và Hiệp hội thanh niên quản lý Tài nguyên tự nhiên ở Wedeb Eyesus Kebele, Quận Dibay Tilat Gin, phía Đông khu vực Gojam Khu Ahmara, Ethiopia, đã kiếm được tổng cộng  42,628.50 ETB (2,395 USD) từ doanh số bán hàng của bụi cỏ Vetiver được gọi trong nội bộ của họ là " Ngân hàng cỏ Vetiver " và các vườn ươm nhóm.

  


Thu nhập cao nhất là 9,000ETB (506USD) từng được tạo ra bởi người nông dân Tewabe Mekuriaw và tiết kiệm & tín dụng của Hiệp hội Phụ nữ Genet.

Wedeb Eyesus Kebele, nằm tại chân núi Chokie, trong lưu vực Abay Basin lớn, là một trong những vùng Sida / SLUF hỗ trợ đất ổn định sử dụng khu vực dự án thí điểm. Cụm cỏ vetiver của nông dân bán đã được mua bởi các dự án thí điểm trồng trên 66 ha đất nông nghiệp cho SWC, mục tiêu nông dân hưởng lợi, ổn định độ dốc rãnh và các vườn ươm trung tâm , cá nhân / nhóm.

  


Biên soạn: Debela Dinka, Diễn đàn sử dụng đất bền vững, tháng 7/2012 Addis Ababa, Ethiopia .